Polityka prywatności, pliki Cookies i dane eksploatacyjne

Polityka prywatności, pliki Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Informacje ogólne

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony  danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie  pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas  danych, oraz udostępnienie narzędzi pozwalających  skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.  Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy  dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli mają  dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z  danych osobowych, prosimy o mail na podany adres e-mail: hello@proszynskamagda.com

 

 1. W jaki sposób pozyskujemy dane?

Korzystamy z  danych osobowych, ponieważ zdecydowali się  dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.proszynskamagda.com („sklep”) lub wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie sklepu, lub w inny sposób przekazali nam  swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o regulamin, z którym mogą się  zapoznać tutaj.

 

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest MAGDA PRÓSZYŃSKA, numer NIP 5993207647, numer REGON 368150875, woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa,  w dalszej części polityki nazywana „administratorem”.

 

 1. Jak mogą skontaktować się administratorem danych osobowych?

Najlepiej mailowo: hello@proszynskamagda.com

Lub listownie pod adresem:

woj. LUBUSKIE, pow. gorzowski, gm. Kłodawa, miejsc. Santocko, ul. Brzozowa, nr 2, 66-415, poczta Kłodawa

 

 1. Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jeżeli skorzystacie  z naszego sklepu, będziemy przetwarzać  dane osobowe w następujących celach:

 

 1. A) w celu wykonywania zawartych z umów sprzedaży towarów ze sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez akceptację regulaminu sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od  największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia  zakupionych towarów; podanie  danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.

 

 1. B) w celu prowadzenia konta na stronie sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu sklepu. Założenie konta w sklepie umożliwi  również dostęp do przekazanych przez  danych, w tym historii  zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie  danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy.

 

 1. C) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji,

 

 1. D) za wyrażeniem odrębnej zgody, będziemy wysyłać na podany przez adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda, która nie jest obowiązkowa i możesz ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.

 

 1. E) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników sklepu.

 

 1. F) w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów administratora.

 

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas  danych osobowych. Jeżeli będziecie mieli  jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, prosimy o kontakt z nami. Przetwarzamy  dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe.  dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez  zgody.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Do  należy decyzja czy i jakie dane nam  udostępnią. Prosimy pamiętać jednak, że dokonując zakupów w sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować  zamówienia.  Nie podanie wymaganych przez  danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez  zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów. Jeżeli wyrażą  taką zgodę, będziecie  mogli ją cofnąć w każdym czasie.

 

 1. Komu będziemy udostępniać twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać  dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez  towarów:

 

 1. A) w zależności od wyboru przez sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów: • Sendit S.A. • FedEx Express Polska Sp. z o.o. • DPD Polska Sp. z o.o. • innym podmiotom, które będą w przyszłości świadczyć usługi dostawy zakupionych przez  towarów w sklepie.

 

 1. B) w zależności od wyboru przez sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy dane niezbędne do odbioru lub dokonania płatności za zakupione towary, następującym podmiotom: • jednej ze wskazanych wyżej firm kurierskich, jeżeli jako sposób płatności za wybrane towary wybrali  „za pobraniem”, • innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez

 

 1. C) ponadto dane będą przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych sklepu: Automattic Inc. (WooCommerce)
 2. D) możemy także udostępniać dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać twoje dane osobowe?

Przekazane przez  dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

 

 1. A) niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

 

 1. B) w razie, gdy zgłosicie żądanie usunięcia konta w sklepie możemy przetwarzać dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam .

 

 

 

9.jakie przysługują  prawa w związku z przetwarzaniem przez nas  danych?

Zgodnie z RODO przysługuje klientom szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych, takich jak:

 

 1. A) prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy dane, prosimy skontaktować się z nami przesyłając informację pod adres hello@proszynskamagda.com, chętnie na nie odpowiemy,

 

 1. B) prawo do dostępu i aktualizacji danych – zapewniamy dostęp do swoich danych osobowych na koncie w sklepie. Można tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie zostało założone konto w sklepie, prosimy skontaktować się z nami. Prosimy o mail do naszego administratora z prośbą dostępu do danych – przekażemy informacje jakie są dane. Przetworzymy je lub zaktualizujemy.

 

 1. C) na zasadach określonych w RODO, przysługuje również prawo do:
 • usunięcia danych – jeżeli chcecie, abyśmy przestali przetwarzać dane, prosimy napisać do nas prośbę o usuniecie konta w sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Prosimy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. Realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
 • cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody,
 • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub zgody.

 

Możecie  wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z naszym administratorem: hello@proszynskamagda.com

 

10.w jakim czasie uzyskacie od nas odpowiedź?

Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone żądania, oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące danych. Nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania  żądania. W tym terminie udzielimy  odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego kto zgłasza określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

 

 1. Informacja o organie właściwym do wniesienia skargi

Jeżeli Państwo uważają, że przetwarzamy  dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo wnieść skargę do prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

 

Jeżeli macie  jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas  danych osobowych lub chcecie  skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, prosimy napisać bezpośrednio do naszego administratora: hello@proszynskamagda.com

 

 1. Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. Na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. Tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/ciasteczko

 

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

 

 • Identyfikacja serwisu, z którego nastąpiło logowanie do sklepu internetowego.
 • Zapisywanie produktów dodanych do koszyka.
 • Zapisywanie danych potrzebnych do finalizacji zamówienia, dane logowania do sklepu internetowego.
 • Dopasowywanie zawartości strony do indywidualnych preferencji odbiorcy (odnośnie kolorów, wielkości czcionki, wyglądu strony) jak również optymalizacja stron sklepu internetowego.
 • Zbieranie anonimowych danych wykazujących sposób w jaki strona jest wykorzystywana.

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. Częściowo ograniczyć (np. Czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

 

 

 

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): • w przeglądarce chrome  • w przeglądarce firefoxw przęglądarce internet explorer  • w przeglądarce opera  • w przeglądarce safari

 

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres ip, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. Nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

 1. Postanowienia końcowe

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego.

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 • dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
Dodano do koszyka.
0 produktów -